Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2016

105 χρόνια από το θάνατο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη (4 Μαρτίου 1851 - 3 Ιανουαρίου 1911) - "Έρωτας στα χιόνια" και "Η Φὀνισσα"                                                Ο Έρωτας στα χιόνα


Kαρδιά του χειμώνος. Xριστούγεννα, Άι-Bασίλης, Φώτα.
     Kαι αυτός εσηκώνετο το πρωί, έρριπτεν εις τους ώμους την παλιάν πατατούκαν του, το μόνον ρούχον οπού εσώζετο ακόμη από τους προ της ευτυχίας του χρόνους, και κατήρχετο εις την παραθαλάσσιον αγοράν, μορμυρίζων, ενώ κατέβαινεν από το παλαιόν μισογκρεμισμένον σπίτι, με τρόπον ώστε να τον ακούη η γειτόνισσα:
     ― Σεβτάς είν’ αυτός, δεν είναι τσορβάς...· έρωντας είναι, δεν είναι γέρωντας.
     Tο έλεγε τόσον συχνά, ώστε όλες οι γειτονοπούλες οπού τον ήκουαν του το εκόλλησαν τέλος ως παρατσούκλι: «O μπαρμπα-Γιαννιός ο Έρωντας»... Περισσότε δαβάστε εδώ

Το διήγημα διαβάζει ο Κώστας Καστανάς


  Μπορείτε να δείτε την ταινία "Η Φόνισσα" του 1974, βασισμένη στο πιο γνωστό έργο του Παπαδιαμάντη στο πιο κάτω βίντεο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου