ΣΧΕΤΙΚΑ

   Ονομάζομαι Γιάννου Βασιλική. Έχω σπουδάσει Ιστορία και Αρχαιολογία στο Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είμαι κάτοχος Master στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υπηρετώ ως Φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από το 2001 (τα περισσότερα χρόνια στη  Θεσσαλονίκη και στο Λύκειο).

  Το Φιλοblogικό προέκυψε ως "άσκηση" στη διάρκεια της επιμόρφωσης Β'Επιπέδου στις ΤΠΕ (2011). Από τότε εμπλουτίζεται συνεχώς. Στόχος μου είναι να παρουσιάσω με έναν εύληπτο τρόπο την ύλη (αρκετών) μαθημάτων του Λυκείου, αλλά και να χρησιμοποιηθεί το blog  ως ένα μέσο επικοινωνίας και διάδρασης της εκπαιδευτικής κοινότητας, τόσο της στενής σχολικής μου, όσο (ευελπιστώ) και της ευρύτερης.

  Καλή πλοήγηση!
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου