Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

Η Θεσσαλονίκη τις τρεις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα

     Μία πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά με πλούσιο αρχειακό υλικό για τη θεσσαλονίκη των τριών πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα έχει να επιδείξει το Εθνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο. Δείτε τη. Είναι, πραγματικά, ένα ταξίδι στο παρελθόν με τη βοήθεια της τεχνολογίας βασισμένο στις ιστρορικές πηγές και τις μαρτυρίες των ανθρώπων της εποχής.

Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

Εργασία μαθητών Α΄ Λυκ. 2011-12 πάνω στο διδακτικό σενάριο "Αθήνα -Κόρινθος: δύο πόλεις-δύο κόσμοι"

Εργασία μαθητών Α΄ Λυκ. 2011-12 πάνω στο διδακτικό σενάριο "Αθήνα -Κόρινθος: δύο πόλεις-δύο κόσμοι"

"Αθήνα – Κόρινθος: Δύο πόλεις , δύο κόσμοι." Διδακτική πρόταση για τα Αρχαία ελληνικά της Α' Λυκείου •   Τίτλος :  Αθήνα – Κόρινθος: Δύο πόλεις , δύο κόσμοι. •   Εμπλεκόμενα αντικείμενα:  Ιστορία  του αρχαίου κόσμου Α΄ Λυκείου

                                              Αρχαία Ελληνικά Α΄ Λυκείου (Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι)


 •   Θεματική Ενότητα:     - Αρχαϊκή περίοδος : η γέννηση της πόλης κράτους, η περίπτωση της Αθήνας και της Κορίνθου ( Ιστορία σελ. 84-94)


                                                  -  Η παράδοση της Αθήνας (Ξενοφώντα, Ελληνικά σελ…..)


 •   Ώρες που διατίθενται:  4 ώρες : 2 ώρες  για την ανεύρεση και το σχολιασμό των στοιχείων και 2 ώρες για την παρουσίασή του. •   Τεχνολογικά εργαλεία:  Ελεύθερο λογισμικό ΚΑΣΤΑΛΙΑ, http:// hermes.di.uoa.gr.
                                        Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, http://www.ime.gr/chronos/ αρχαϊκή περίοδος
                                       Ελεύθερο λογισμικό Πύλη της Ελληνικής Γλώσσας, http://www.greek-language.gr
                                       Ιστοσελίδα  http://www.sikyon.com/index.html


 •   Υποστηρικτικό υλικό: Σχολικά εγχειρίδια  Ιστορίας και Αρχαίων Ελληνικών της Α΄ Λυκείου, Φύλλα εργασίας. •   Στόχοι:        Γνωστικοί : - Να κατανοήσουν οι μαθητές τους ιστορικούς όρους: πόλη –κράτος (βασικά χαρακτηριστικά),  πολιτεύματα (βασιλεία, αριστοκρατία, ολιγαρχία, τυραννίδα, δημοκρατία).

-          Να συνειδητοποιήσουν την εξέλιξη της πόλης –κράτους μέσα από τα παραδείγματα της Αθήνας και της Κορίνθου, τη διαφορετική πολιτική εξέλιξη των δύο πόλεων κρατών στην ίδια χρονική περίοδο και  τις διαφορές που τις χώριζαν, ώστε να καταλάβουν καλύτερα το χρονικό της παράδοσης των Αθηνών στο τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου.
-          Να εξοικειωθούν με το σχολιασμό ιστορικών πηγών.

        Τεχνογραμματισμού:   -Να  εξοικειωθούν με την αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο και με τη χρήση λογισμικού επεξεργασίας κειμένων.
 
         Ψυχοκινητικοί: - Να δουλέψουν οι μαθητές ομαδικά και να συνεργαστούν , με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού.
          Να ανακοινώσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους στην υπόλοιπη τάξη.


 •   Οργάνωση της τάξης:  Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των τριών ατόμων ανά υπολογιστή και συμπληρώνουν τα φύλλα εργασίας που τους δίνονται. Οι μισές ομάδες μαθητών αναλαμβάνουν την έρευνα της εξέλιξης της πόλης-κράτους της Αθήνας και οι υπόλοιπες ομάδες της πόλης –κράτους της Κορίνθου.
 •   Περιγραφή σεναρίου:         Α) Οι ομάδες που έχουν αναλάβει την έρευνα της πόλης-κράτους της Κορίνθου επιλέγουν από το λογισμικό ΚΑΣΤΑΛΙΑ τη θεματική ενότητα  « Αρχαϊκή Κόρινθος- εμπορική πόλη-κράτος της Μεσογείου» μελετούν τις πηγές και εκπονούν τα φύλλα εργασίας που υπάρχουν στην ενότητα.
                      Στη συνέχεια περιηγούνται τις άλλες ιστοσελίδες και συγκεντρώνουν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα στο φύλλο εργασίας που τους έχει δοθεί και εξάγουν ένα συμπέρασμα. Κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους παρέχεται η βοήθεια του εκπαιδευτικού, όπου και αν χρειάζεται.
                      Τέλος, συνθέτουν ένα κείμενο με τα συμπεράσματά τους  σε λογισμικό επεξεργασίας κειμένου με βάση τους άξονες που τους έχουν ζητηθεί και παρουσιάζουν τα συμπεράσματά τους στην τάξη.


                   Β)  Οι ομάδες με θέμα την Αθήνα επιλέγουν από το ίδιο λογισμικό τη θεματική ενότητα  « Αρχαϊκή Αθήνα- η θεμελίωση των δημοκρατικών θεσμών» μελετούν τις πηγές και εκπονούν τα φύλλα εργασίας που υπάρχουν στην ενότητα.
               Στη συνέχεια περιηγούνται τις υπόλοιπες ιστοσελίδες και καταγράφουν τα ευρήματα τους στο φύλλο εργασίας που τους έχει δοθεί και εξάγουν ένα συμπέρασμα. Ο εκπαιδευτικός επιβλέπει την έρευνά τους και τους καθοδηγεί όπου και αν χρειάζεται.
          Τέλος , συνθέτουν ένα κείμενο σε λογισμικό επεξεργαστή κειμένου με βάση τους άξονες που τους έχουν ζητηθεί και παρουσιάζουν τα συμπεράσματά τους στην τάξη.

Παρθενώνας


Αρχαία Κόρινθος


 •   Φύλλα εργασίας.


Φύλλο εργασίας 1:   Αθήνα
1)       Να συγκεντρώσετε τις πληροφορίες σας που αφορούν την πόλη-κράτος της Αθήνας στον παρακάτω πίνακα.
Γεωγραφική θέση
Οικονομική ανάπτυξη
Πολιτική εξέλιξη
Κοινωνικά χαρακτηριστικά
Πηγή
2) Να  συντάξτε ένα κείμενο στο οποίο θα περιγράφετε την εξέλιξη (οικονομική-πολιτική ) της πόλης –κράτους της Αθήνας κατά την αρχαϊκή περίοδο. Μπορείτε να συγκεντρώστε φωτογραφικό υλικό που να υποστηρίζει την περιγραφή σας και να το παρουσιάσετε, μαζί με το κείμενό σας στους συμμαθητές σας με όποια μορφή εσείς επιθυμείτε.


3)    Απόσπασμα από τα Ελληνικά του Ξενοφώντα, Βιβλίο2. Κεφ.2, 18-21 (σελ.71 σχολ. βιβλίου)

Φανταστείτε ότι αποτελείτε  τα μέλη της αθηναϊκής αποστολής στην κρίσιμη συνεδρίαση που έγινε στην Σπάρτη. Παρουσιάστε στους Σπαρτιάτες και τους υπόλοιπους συμμάχους τους τούς λόγους  για τους οποίους βρίσκεστε εκεί , και αναπτύξτε τα επιχειρήματά σας γιατί η πόλη της Αθήνας δεν πρέπει να καταστραφεί ολοσχερώς. (Μπορείτε να στηριχτείτε και στο υλικό το οποίο αντλήσατε από την παραπάνω έρευνά σας.) 

Φύλλο εργασίας 2    Κόρινθος
1)       Να συγκεντρώσετε τις πληροφορίες σας που αφορούν την πόλη-κράτος της Κορίνθου στον παρακάτω πίνακα.
Γεωγραφική θέση
Οικονομική ανάπτυξη
Πολιτική εξέλιξη
Κοινωνικά χαρακτηριστικά
Πηγή
2) Να  συντάξτε ένα κείμενο στο οποίο θα περιγράφετε την εξέλιξη (οικονομική-πολιτική ) της πόλης –κράτους της Κορίνθου κατά την αρχαϊκή περίοδο. Μπορείτε να συγκεντρώστε φωτογραφικό υλικό που να υποστηρίζει την περιγραφή σας και να το παρουσιάσετε, μαζί με το κείμενό σας στους συμμαθητές σας με όποια μορφή εσείς επιθυμείτε.

3) Απόσπασμα από τα Ελληνικά του Ξενοφώντα, Βιβλίο2. Κεφ.2, 18-21 (σελ.71 σχολ. βιβλίου)

Φανταστείτε ότι αποτελείτε  τα μέλη της κορινθιακής αποστολής στην κρίσιμη συνεδρίαση που έγινε στην Σπάρτη. Παρουσιάστε στους Σπαρτιάτες και τους υπόλοιπους συμμάχους τους τούς λόγους  για τους οποίους βρίσκεστε εκεί , και αναπτύξτε τα επιχειρήματά σας γιατί η πόλη της Αθήνας πρέπει να καταστραφεί ολοσχερώς. (Μπορείτε να στηριχτείτε και στο υλικό το οποίο αντλήσατε από την παραπάνω έρευνά σας.)

"Δημιουργικά λόγια"

Ορισμένες δραστηριότητες των μαθητών μου στο 2ο ΓΕΛ Ευόσμου κατά τα έτη 2010-11 που είχαν σχέση με τη δημιουργική γραφή και τη Λογοτεχνία παρουσιάζονται στο Blog που είχαμε δημιουργήσει  με τη συνάδελφο Όλγα Στολίδου για τις ανάγκες του αντίστοιχου σχολικού  εργαστηρίου.

Δημιουργικά Λόγια

Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013

Κριτήριο Έκθεσης Γ' Λυκείου με θέμα την εκπαίδευση- γλώσσαΗ επέλαση του λειτουργικού αναλφαβητισμού

   Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, στις αναπτυγμένες χώρες, (οργανικά) αναλφάβητο θεωρούσαμε τον άνθρωπο που δε γνώριζε ανάγνωση και γραφή. Ήταν ο άνθρωπος που δεν πήγε ποτέ  στο σχολείο, και έτσι δυσκολευόταν να γράψει ακόμα και το όνομά του. Όταν μάλιστα έπρεπε να υπογράψει ένα επίσημο έγγραφο, χρησιμοποιούσε το δακτυλικό του αποτύπωμα ή περιοριζόταν στην καταγραφή ενός σταυρού.
     Καθώς όμως γενικεύεται η υποχρεωτική εκπαίδευση, εξαπλώνονται τα ΜΜΕ και διευρύνεται η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου, μεταβάλλεται το περιεχόμενο και η σημασία του αλφαβητισμού. «Αναλφάβητος», κατά την UNESCO, «είναι σήμερα ο άνθρωπος που δεν μπορεί να κατανοήσει  μια απλή παρουσίαση γεγονότων που αναφέρονται στην καθημερινή κοινωνική, πολιτική και οικονομική του ζωή.» Η απόσταση μεταξύ των δύο ορισμών είναι χαώδης. Αν και η πρώτη μορφή αναλφαβητισμού εξακολουθεί να μαστίζει εκατομμύρια ανθρώπους στον Τρίτο Κόσμο, ο ορισμός της UNESCO δεν αφήνει κανένα περιθώριο εφησυχασμού: ο αναλφαβητισμός, στη νέα του μορφή, εξαπλώνεται ραγδαία και στον «πολιτισμένο» κόσμο μας.
    Τώρα πια, αναλφάβητος δεν είναι μόνο όποιος δε γνωρίζει ανάγνωση και γραφή. Αναλφάβητος είναι κι ο άνθρωπος που δεν έχει τα πνευματικά εφόδια για να διευρύνει τους ορίζοντες της γνώσεις του, να αξιολογήσει τις πληροφορίες- να καταλάβει ποιες αξίζουν την προσοχή του και ποιες όχι- που ακατάσχετα διοχετεύουν τα ΜΜΕ στην όραση, την ακοή και τη σκέψη του. Είναι αυτός που δεν μπορεί να συσχετίσει τα γεγονότα που επηρεάζουν ή καθορίζουν τη ζωή του, ώστε να έχει ένα οδηγητικό νήμα που θα τον βγάλει αλώβητο από το λαβύρινθο της καθημερινής ειδησεογραφίας. Αναλφάβητος είναι ο άνθρωπος που έχει τόσο περιορισμένη σκέψη, ώστε για την καταγραφή του λεξιλογίου του αρκούν δύο σελίδες μαθητικού τετραδίου.
     Αυτή η νέα μορφή αναλφαβητισμού («λειτουργικό» τον ονομάζουν οι ειδικοί) ενδημεί σε όλα σχεδόν τα ηλικιακά και κοινωνικά στρώματα και δε σχετίζεται άμεσα με τις «γραμματικές γνώσεις» ή το εισόδημα. Είναι ο αναλφαβητισμός που διαφεύγει από τις στατιστικές, επειδή κρύβεται καλά πίσω από το παραπέτασμα των σπουδών και των επαγγελματικών τίτλων. Ποια εταιρεία δημοσκοπήσεων θα είχε τα μέσα, το χρόνο και την τόλμη να «ελέγξει» τον λεξιλογικό πλούτο, το βάθος της σκέψης και την κριτική ικανότητα των ερωτώμενων;
     Βρισκόμαστε λοιπόν αντιμέτωποι με ένα νέο «εχθρό»: τον αναλφαβητισμό που παράγει η τεχνολογικά και επιστημονικά εξελιγμένη κοινωνία μας. Όσο η πραγματικότητα γίνεται πολυπλοκότερη, όσο ο όγκος των πληροφοριών αυξάνεται, όσο τα γεγονότα εναλλάσσονται ταχύτατα και τα ΜΜΕ παρουσιάζουν μια αποσπασματική εικόνα τους, τόσος θα δυσκολεύεται ο άνθρωπος να τα ερμηνεύσει και να τα κατανοήσει. Η σκέψη του θα είναι αιχμάλωτη των εντυπώσεων και της λαμπερής επιφάνειας των εικόνων και των ρητορικών τεχνασμάτων της πολιτικής και της διαφήμισης. Η ψυχή του θα άγεται και θα φέρεται από τη μαγεία των χρωμάτων και των παθιασμένων λέξεων. Τα μάτια και η προσοχή του θα υποτάσσονται στη σαγηνευτική δύναμη του θεάματος. Με άλλα λόγια, ο λειτουργικός αναλφαβητισμός παραλύει τις πνευματικές και ψυχικές του αντιστάσεις και υπονομεύει κάθε διάθεση και δυνατότητα για ενεργό πολιτική παρέμβαση στη δημόσια ζωή.
     Ο αναλφάβητος άνθρωπος παλαιότερων εποχών (ο οργανικά αναλφάβητος) είχε συναίσθηση της αδυναμίας του. Έλεγε: « Εγώ δεν ξέρω γράμματα». Ο σύγχρονος αναλφάβητος, όμως, δεν έχει επίγνωση της αδυναμίας του. Οχυρωμένος πίσω  από μια ειδικότητα ή έναν τίτλο σπουδών, έχει την ψευδαίσθηση ότι η αποκλειστική του ενασχόληση με ένα μόνο – σχεδόν ελάχιστο- τομέα γνώσης του δίνει τη δυνατότητα να θεωρείται «μορφωμένος».
                                                       (Άρθρο από τον τύπο σε διασκευή)


1.     Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 100-120 λέξεις.
2.     Το κείμενο αποβλέπει στην πληροφόρηση ή την πειθώ; ΝΑ τεκμηριώσετε την απάντησή σας εξετάζοντας το είδος του κειμένου, το περιεχόμενό του και τη γλώσσα του.
3.     Με ποιον ή με ποιους τρόπους αναπτύσσεται η δεύτερη παράγραφος;
4.     Με τι είδους συλλογιστική πορεία (συλλογισμό) αναπτύσσεται η 3η παράγραφος; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
5.     Να εντοπίσετε πέντε (5) λέξεις ή φράσεις που δείχνουν ότι ο συντάκτης κάνει ποιητική χρήση της γλώσσας.
6.     Να γράψετε από ένα συνώνυμο για τις παρακάτω λέξεις:
  Χαώδης=
  Εφησυχασμού=
  Αλώβητο=
  Σαγηνευτική=
  Υπονομεύει=

7.    Ο λειτουργικός αναλφαβητισμός παραλύει τις πνευματικές και ψυχικές αντιστάσεις του ανθρώπου και υπονομεύει κάθε διάθεση και δυνατότητα για ενεργό πολιτική παρέμβαση στη δημόσια ζωή.
      Να αναπτύξετε την άποψή σας σε μια παράγραφο 80-100 λέξεων.


Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013

Δέκα οδηγίες προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν


 Μέσα στο κύμα των μαθητικών επικρίσεων και της αμφισβήτησης της λογικής του υπαρκτού σχολείου ξεχωρίζει ένα πρόσωπο, ο εκπαιδευτικός. Είναι ο «σημαντικός άλλος», η μόνη εμφανής φιγούρα της «ανώνυμης» σχολικής μηχανής, που στα «επεισόδια» των μαθητικών συζητήσεων παρουσιάζεται, υπαινικτικά, με μια θαυματουργική δύναμη, άλλοτε θεία και άλλοτε διαβολική, άλλοτε σα φορέας σωτηρίας και άλλοτε σα φορέας απώλειας.

Διαβάστε όλο το άρθρο  παρακάτω...
 

http://sciencearchives.wordpress.com/2010/11/27/%CE%AD-%CE%AF-%CE%AF-om/

Δραστηριότητα εκγύμνασης -εξάσκησης (Drill and Practice) με τη χρήση ΤΠΕ στην εισαγωγή του Θουκιδίδη

Δραστηριότητα εκγύμνασης- εξάσκησης (Drill and Practice) Γιάννου Βασιλική, Φιλόλογος, 2ο ΓΕΛ Ευόσμου •  Τίτλος:  «Θουκυδίδης Ολόρου Αλιμούσιος :Εισαγωγή »

Δραστηριότητα εκγύμνασης – εξάσκησης (Drill and practice) με εφαρμογή σε λογισμικό παρουσίασης.


 •  Γνωστικό αντικείμενο: Αρχαία ελληνικά Α΄ Λυκείου,

Θεματική ενότητα:  Εισαγωγή : Θουκυδίδης Ολόρου Αλιμούσιος (σελ.18-28).


 •  Στόχοι: α) Γνωστικοί :- Να εμπεδώσουν οι μαθητές την ύλη της εισαγωγής που αφορά τη ζωή και το έργο του Θουκυδίδη και να κατανοήσουν τις βασικότερες αρχές της μεθόδου του.

                   β) Τεχνογραμματισμού: -Να εξασκηθούν στη χρήση λογισμικού παρουσίασης.
                                          - Να χρησιμοποιήσουν τον Η/Υ για να εμπεδώσουν τις γνώσεις τους με ευχάριστο τρόπο.

                    γ) Παιδαγωγικοί:  - Να αυτοαξιολογήσουν τις γνώσεις τους και να διαπιστώσει ο εκπαιδευτικός το βαθμό αφομοίωσής της. 


 •  Τεχνολογικά εργαλεία: Λογισμικό παρουσίασης. •  Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα. •  Υλικοτεχνική υποδομή: Εργαστήριο πληροφορικής. Εναλλακτικά, η δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί στη σχολική αίθουσα με τη χρήση ενός φορητού Η/Υ και ενός βιντεοπροβολέα. Σ’ αυτή την περίπτωση, παράλληλα με την προβολή των ερωτήσεων, οι μαθητές μπορούν να τις απαντούν και γραπτά στο αντίστοιχο φύλλο εργασίας που τους μοιράζεται. •  Υποστηρικτικό υλικό εκκίνησης (προαιρετικό): Φύλλο εργασίας. •  Οργάνωση τάξης και σύντομη περιγραφή: Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 2-3 ατόμων στο εργαστήριο  και δουλεύουν τη δραστηριότητα από τον αντίστοιχο φάκελο που υπάρχει σε κάθε Η/Υ, πράγμα που φροντίζει να προετοιμάσει εκ των προτέρων ο εκπαιδευτικός. Εναλλακτικά, στην τάξη οι μαθητές παραμένουν στα θρανία τους και δουλεύουν από κει το φύλλο εργασίας. Και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να καταγράψουν τις σωστές απαντήσεις τους και να μετρήσουν την επίδοσή τους. Στο τέλος, ο εκπαιδευτικός συγκεντρώνει τα αποτελέσματα της δραστηριότητας και τα αξιολογεί. 
                      ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ       ΟΛΟΡΟΥ    ΑΛΙΜΟΥΣΙΟΣ                                                       Εισαγωγή

                                         Φύλλο εργασίας 


    Να σημειώσετε ποιες από τις παρακάτω θέσεις είναι Σ(ωστές) ή Λ(ανθασμένες).


1)      Ο Θουκυδίδης ως στρατηγός δεν μπόρεσε να σώσει την Αμφίπολη από τους Σπαρτιάτες.2)      Κατά τη διάρκεια της εξορίας του στη Θράκη ξεκινά τη συγγραφή του έργου του.3)      Το θέμα της φρίκης του πολέμου εντάσσεται στα ενδιαφέροντα του ιστορικού.4)      Στο έργο του αναλύει τις πολιτικές του απόψεις.

5)      Προβάλλει τη λογική ως βασική αξία για τον άνθρωπο.

6)      Κατά τη γνώμη του ο υπεύθυνος πολίτης δε θα πρέπει να συμμετέχει στα κοινά.

7)      Αποδίδει αυτολεξεί τους λόγους των ομιλητών στις δημηγορίες του.

8)      Στο λόγο του χρησιμοποιεί απλές λέξεις και το ύφος του είναι λιτό.

9)      Στην καταγραφή των γεγονότων του πολέμου βασίστηκε σε όσα στοιχεία γνώρισε ως αυτόπτης μάρτυρας.

10)  Το έργο του θεωρείται «Κτημα ες αιεί».

11)  Ο Θουκυδίδης θεωρεί ότι η ανάδειξη της Αθήνας σε ηγεμονική δύναμη οδήγησε στον πόλεμο.12)  Περιγράφει τον Πελοποννησιακό πόλεμο από την αρχή ως το τέλος του.

13)  Περιγράφει τα χαρίσματα του ικανού ηγέτη.

14)  Θεωρεί ότι η φύση του ανθρώπου δεν αλλάζει.

15)  Μαθήτευσε κοντά στον Περικλή.16)  Έζησε τα παιδικά του χρόνια στη Θράκη.

17)  Συμπεριέλαβε στο έργο του οτιδήποτε άκουγε ή μάθαινε για κάποιο επεισόδιο του πολέμου αδιακρίτως.

18)  Χώρισε το χρόνο καταγραφής των γεγονότων του πολέμου σε «θέρος» και «χειμώνα».

19)  Στο λόγο του χρησιμοποιεί πολλές αιτιολογικές προτάσεις.

20)  Το έργο του χωρίζεται σε εφτά βιβλία.

21)  Η μόρφωσή του δεν επηρεάστηκε από τη διδασκαλία των σοφιστών.

22)  Η εξιστόρηση των γεγονότων στο έργο του φτάνει ως το 411 π.Χ

23)  Οι δημηγορίες αποτελούν ξεχωριστό έργο του Θουκυδίδη.

24)  Πολύ συχνά χρησιμοποιεί τον τύπο της πρόθεσης «ξύν» αντί του «σύν».

25)  Η οικογένειά του είχε χρυσωρυχείο στην Ήπειρο.

26)  Χρησιμοποίησε τα «τεκμήρια» στην έρευνά του.

27)  Το πρότυπο του ηγέτη ενσαρκώνει ο Περικλής.

28)  Η ανεύρεση και η καταγραφή της αλήθειας ήταν εύκολη υπόθεση για τον ιστορικό.

29)  Η νεανική του ηλικία συμπίπτει με την περίοδο των περσικών πολέμων.

30)  Το 6ο και 7ο βιβλίο της ιστορίας του αναφέρονται στη Σικελική εκστρατεία.