Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013

Γιώργος Σεφέρης

Η ποίηση του Γιώργου Σεφέρη είναι μοναδική. Ο ήπιος τόνος των ποιημάτων του, η διαχρονικότητα των εννοιών που διατρέχουν την ανθρώπινη (και ιδίως την ελληνική) ιστορία, η φροντίδα της γλώσσας, που είναι ταυτόχρονα απλή, αλλά και νεοτερική και που στο έργο του καθρεφτίζεται  επάξια τη χιλιόχρονη επιβίωσή της , η πανταχού παρούσα ελληνική ταυτότητα και παράδοση,  αποδίδουν στο έργο του Γ. Σεφέρη την ξεχωριστή και κορυφαία θέση που έχει στην παγκόσμια λογοτεχνία. Πιο αναλυτικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ποίησής του μπορείτε να τα δείτε εδώ.

Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2013

Φύλλα εργασίας Θουκυδίδη Ιστορία, Βιβλ.3, Κεφ.70Χάρτης της  πόλης της αρχαίας Κορίνθου
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1


ΘΟΥΚΙΔΙΔΗ ΙΣΤΟΡΙΑ  Βιβλ.3   ΚΕΦ.70   § 1-2    Η στάση των Κερκυραίων / Η ανάμειξη των αθηναίων και των Λακεδαιμονίων .
Ασκήσεις
                   Ερμηνευτικές:  1) Για ποιους λόγους ξέσπασε ο εμφύλιος στην Κέρκυρα;
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
                                        2) Απαντήστε στην ερώτηση 1 του βιβλίου.
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
                                         3) Οι Κερκυραίοι αιχμάλωτοι που επέστρεψαν είχαν επιτυχία στο έργο του;
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
     
                           Γλωσσικές:   1) πρέσβεις: να κλιθεί στους δύο αριθμούς.

Ενικός αριθμός
Πληθυντικός αριθμός
Ονομ.


Γεν.


Δοτ.


Αιτιατ.


Κλητ.        2) πεπεισμένοι,ἔπρασσον, ἐψηφίσαντο : Να γίνει χρονική αντικατάσταση.
Ενεστ.Παρατ.Μέλλ.ΑόριστοςΠαρακ.Υπερσ.
    3) Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις ακόλουθες λέξεις:
ὑπὸ Κορινθίων  =                                               ἀφικομένης=
ἀφεθέντες=                                                        ἀγουσῶν= 
διηγγυημένοι=                                                   καταστάντων=
 πεπεισμένοι=                                                    ξύμμαχοι-φίλοι =
προσποιῆσαι=                                                   Ἀθηναίοις- Πελοποννησίοις =

                           
                Λεξιλογικές:   Με ποιες λέξεις του κειμένου σχετίζονται ετυμολογικά οι παρακάτω:
επανάσταση=
άφεση=
πειθώ=
αγωγός=
εγγύηση= 


Η αχαία Κέρκυρα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2

ΘΟΥΚΙΔΙΔΗ ΙΣΤΟΡΙΑ  Βιβλ.3   ΚΕΦ.70   § 3-5    Η δίκη του Πειθία.
Ασκήσεις
                   Ερμηνευτικές:  1) Ποια στοιχεία λαμβάνουμε από το απόσπασμα για την Κέρκυρα;
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

                                       2) Απαντήστε στις ερωτήσεις 3 και 4 του βιβλίου.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
                              
                           Γλωσσικές:   1)ἄνδρες, χάρακας, τεμένους, ἱκετῶν: να σχηματίσετε τις πλάγιες πτώσεις των ονομάτων  στους δύο αριθμούς.

                                Ενικός αριθμός
Γεν.
Δοτ.
Αιτιατ.

                          Πληθυντικός αριθμός
Γεν.
Δοτ.
Αιτιατ.

        2) λέγοντες, τέμνειν ,ἐτύγχανε, ὦν, ὑπάγουσι  : Να γίνει χρονική αντικατάσταση.
Ενεστ.

Παρατ.

Μέλλ.

Αόριστος

Παρακ.

Υπερσ.


    3) Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις ακόλουθες λέξεις:
ἐθελοπρόξενος  =                                                 Ἀθηναίων=                                                     
δήμου=             
   4) Να συντάξετε αναλυτικά το χωρίο: «Ὁ δὲ ἀποφυγὼν ἀνθυπάγει .… τοῦ Ἀλκίνου·»
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
                                   
                           
                Λεξιλογικές:  
1)    Να εντοπίσετε λέξεις που ανήκουν στη δικανική ορολογία.
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
2)    τέμνω, ἀποδίδωμι, ὀφλισκάνω,  χρῶμαι: Να σχηματίσετε από 3 ομμόριζες λέξεις στα ΝΕ για κάθε μία από τις παραπάνω.
……………………………………………………………………………………………………

……………………………........................................................................
.....................................................................................................Κάτοψη αρχαίου Βουλευτηρίου
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3

ΘΟΥΚΙΔΙΔΗ ΙΣΤΟΡΙΑ  Βιβλ.3   ΚΕΦ.70   § 6    Ο θάνατος του Πειθία μαζί με άλλους βουλευτές και ιδιώτες.
Ασκήσεις
                   Ερμηνευτικές:  1) Απαντήστε στην ερώτηση 5 του βιβλίου. …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
                                       2) Για ποιους λόγους η αθηναϊκή πρεσβεία παρέτεινε την παραμονή της στο νησί;
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
                  
                           Γλωσσικές:   1)βουλευῶν, τινές, τό πλῆθος,βουλῆς: να σχηματίσετε τις πλάγιες πτώσεις των ονομάτων  στους δύο αριθμούς.

                                Ενικός αριθμός
Γεν.
Δοτ.
Αιτιατ.

                          Πληθυντικός αριθμός
Γεν.
Δοτ.
Αιτιατ.

        2) νομίζειν, λαβόντες : Να γίνει χρονική αντικατάσταση.
Ενεστ.

Μέλλ.

Αόριστος

Παρακ.

   
1)    φίλους, ἐχθρούς, ὀλίγοι: Να γράψετε τα παραθετικά των επιθέτων στο ίδιο γένος, αριθμό και πτώση.
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

2)    Να εντοπίσετε τα απαρέμφατα του κειμένου και να προσδιορίσετε το είδος και τη θέση τους στο λόγο. 
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

                Λεξιλογικές:  
1)    ἀγουσων, ἐτύγχανε: Να σχηματίσετε 4 παράγωγα ουσιαστικά απλά ή σύνθετα για καθένα από τα ρήματα και να τα χρησιμοποιήσετε σε προτάσεις.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………