Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

Επίκληση στη λογική

Η πειθώ

ΤΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Ιστορικοί όροι και Ερωτήσεις επανάληψης

ΤΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Παρευξείνιος Ελληνισμός

ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Ιστορικοί Όροι και Ερωτήσεις επανάληψης

ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Ε. Η περίοδος αυτονομίας και η Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Ιστορικοί Όροι και Ερωτήσεις επανάληψης

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Ε. Η ένταξη των προσφύγων στην Ελλάδα

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Δ. Η αποζημίωση των ανταλλάξιμων και η ελληνοτουρκική προσέγγιση

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Γ. Η αποκατάσταση των προσφύγων


ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Α.Προσφυγικά ρεύματα κατά την περίοδο 1914-1922

ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ - Ιστορικοί όροι και Ερωτήσεις επανάληψης

Δ. ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΔΙΑΧΣΜΟΣ 4. Διχασμός 5. Το ΣΕΚΕ

Δ. ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΔΙΧΑΣΜΟΣ 2. Τα αντιβενιζελικά κόμματα 3. Τα αριστερά κόμματα

Δ. ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΔΙΧΑΣΜΟΣ 1. Το κόμμα των Φιλελευθέρων

Δ. ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΔΙΧΑΣΜΟΣ Εισαγωγή

Γ. ΔΙΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 3. Από τη χρεοκοπία στο στρατιωτικό κίνημα στο Γουδί

Γ. ΔΙΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 2. Η οργάνωση των κομμάτων κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αι.

Γ. ΔΙΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 1. Η εδραίωση του δικομματισμού

Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2012

Β. ΧΕΙΡΑΦΕΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 3. Η "νέα γενιά"

Β. ΧΕΙΡΑΦΕΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2. Η παρακμή των ξενικών κομμάτων

ΚΟΜΜΑΤΑ Β. ΧΕΙΡΑΦΕΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 1. Το Σύνταγμα του 1844
ΠΗΓΕΣ


Με βάση τα παραθέματα που ακολουθούν καθώς και τις ιστορικές σας γνώσεις να σχολιάσετε το δικαίωμα της καθολικής ψήφου για τους άντρες όπως αυτό θεσπίστηκε με το Σύνταγμα του 1844 α) ως προς τις αιτίες του και β) ως προς τις αλλαγές που έφερε στην πολιτική ζωή της χώρας.


Παράθεμα Α
Χώρα
Έτος εισαγωγής της καθολικής ψήφου
Αγγλία
Μετά τον Α΄ Παγκ.Πόλεμο
Αυστρία
1907
Βέλγιο
1893
Γαλλία
Μετά το 1875
Γερμανία
1871
Ελβετία
1874
Ισπανία
1890
Ιταλία
1912
Νορβηγία
1898
Ολλανδία
1917
Ουγγαρία
1918
Σουηδία
1909
         (Ν. Κ. Αλεβιζάτος, Εισαγωγή στην ελληνική συνταγματική ιστορία, σελ.66)

Παράθεμα Β
  ‘Όπως φαίνεται και από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, η εισαγωγή της καθολικής ψήφου στην Ελλάδα, ουσιαστικά από το 1844, τυπικά από το 1864, αποτελούσε  παγκόσμια πρωτοπορία με μεγάλη διαφορά. Σε τι οφειλόταν;
  Στην Ευρώπη , η διεύρυνση της ψήφου παραχωρήθηκε σταδιακά και διστακτικά, συνήθως κάτω από την ασφυκτική πίεση των λαϊκών διεκδικήσεων ή στο πλαίσιο τακτικών ελιγμών. Στην Ελλάδα, όμως, η θέσπιση της καθολικής ψήφου δεν προέκυψε ως αποτέλεσμα κοινωνικοπολιτικής και ιδεολογικής διαμάχης. Έλειπαν οι έντονες ταξικές συγκρούσεις. Οι κοινωνικοοικονομικές δομές, όπως και η νοοτροπία μεγάλου μέρους του πληθυσμού, είχαν καθηλωθεί σε αρχαϊκά πρότυπα. Αλλά ούτε και αποτέλεσε «επείσακτο» θεσμό, του οποίου η αποτελεσματικότητα αμβλύνονταν στη συνέχεια από τις πελατειακές σχέσεις. Πώς ήταν δυνατόν να «εισαχθεί» κάτι που δεν υπήρχε την εποχή εκείνη στο εξωτερικό; Άλλωστε, η σχέση ψηφοφόρου-υποψηφίου δεν ήταν αποκλειστική, αφού το εκλογικό σύστημα επέτρεπε στον ψηφοφόρο να ψηφίζει περισσότερους του ενός υποψηφίους.
  Η θέσπιση της καθολικής ψήφου βασιζόταν κυρίως, στην ισοπολιτειακή παράδοση της εποχής του Αγώνα του ’21, όταν η πάνδημη στράτευση του ελληνικού λαού στην Επανάσταση, δημιούργησε, ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης της συμμετοχής του, την εύλογη προσδοκία παραχώρησης του δικαιώματος του εκλέγειν. Η βάση αυτή αποτέλεσε γόνιμο έδαφος για την ενδυνάμωση των νομοθετικών πρωτοβουλιών όσων πολιτικών διαπνέονταν από τις αρχές του φιλελευθερισμού, ενώ, παράλληλα, επιθυμούσα την αποσόβηση των κινδύνων «από τα κάτω», που θα προκαλούσε η τυχόν ματαίωση των λαϊκών προσδοκιών.
   (Κ.Τσουκαλάς, Κοινωνική ανάπτυξη και κράτος, σελ. 303)