Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

"Αθήνα – Κόρινθος: Δύο πόλεις , δύο κόσμοι." Διδακτική πρόταση για τα Αρχαία ελληνικά της Α' Λυκείου  •   Τίτλος :  Αθήνα – Κόρινθος: Δύο πόλεις , δύο κόσμοι.  •   Εμπλεκόμενα αντικείμενα:  Ιστορία  του αρχαίου κόσμου Α΄ Λυκείου

                                              Αρχαία Ελληνικά Α΄ Λυκείου (Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι)


  •   Θεματική Ενότητα:     - Αρχαϊκή περίοδος : η γέννηση της πόλης κράτους, η περίπτωση της Αθήνας και της Κορίνθου ( Ιστορία σελ. 84-94)


                                                  -  Η παράδοση της Αθήνας (Ξενοφώντα, Ελληνικά σελ…..)


  •   Ώρες που διατίθενται:  4 ώρες : 2 ώρες  για την ανεύρεση και το σχολιασμό των στοιχείων και 2 ώρες για την παρουσίασή του.  •   Τεχνολογικά εργαλεία:  Ελεύθερο λογισμικό ΚΑΣΤΑΛΙΑ, http:// hermes.di.uoa.gr.
                                        Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, http://www.ime.gr/chronos/ αρχαϊκή περίοδος
                                       Ελεύθερο λογισμικό Πύλη της Ελληνικής Γλώσσας, http://www.greek-language.gr
                                       Ιστοσελίδα  http://www.sikyon.com/index.html


  •   Υποστηρικτικό υλικό: Σχολικά εγχειρίδια  Ιστορίας και Αρχαίων Ελληνικών της Α΄ Λυκείου, Φύλλα εργασίας.  •   Στόχοι:        Γνωστικοί : - Να κατανοήσουν οι μαθητές τους ιστορικούς όρους: πόλη –κράτος (βασικά χαρακτηριστικά),  πολιτεύματα (βασιλεία, αριστοκρατία, ολιγαρχία, τυραννίδα, δημοκρατία).

-          Να συνειδητοποιήσουν την εξέλιξη της πόλης –κράτους μέσα από τα παραδείγματα της Αθήνας και της Κορίνθου, τη διαφορετική πολιτική εξέλιξη των δύο πόλεων κρατών στην ίδια χρονική περίοδο και  τις διαφορές που τις χώριζαν, ώστε να καταλάβουν καλύτερα το χρονικό της παράδοσης των Αθηνών στο τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου.
-          Να εξοικειωθούν με το σχολιασμό ιστορικών πηγών.

        Τεχνογραμματισμού:   -Να  εξοικειωθούν με την αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο και με τη χρήση λογισμικού επεξεργασίας κειμένων.
 
         Ψυχοκινητικοί: - Να δουλέψουν οι μαθητές ομαδικά και να συνεργαστούν , με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού.
          Να ανακοινώσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους στην υπόλοιπη τάξη.


  •   Οργάνωση της τάξης:  Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των τριών ατόμων ανά υπολογιστή και συμπληρώνουν τα φύλλα εργασίας που τους δίνονται. Οι μισές ομάδες μαθητών αναλαμβάνουν την έρευνα της εξέλιξης της πόλης-κράτους της Αθήνας και οι υπόλοιπες ομάδες της πόλης –κράτους της Κορίνθου.
  •   Περιγραφή σεναρίου:         Α) Οι ομάδες που έχουν αναλάβει την έρευνα της πόλης-κράτους της Κορίνθου επιλέγουν από το λογισμικό ΚΑΣΤΑΛΙΑ τη θεματική ενότητα  « Αρχαϊκή Κόρινθος- εμπορική πόλη-κράτος της Μεσογείου» μελετούν τις πηγές και εκπονούν τα φύλλα εργασίας που υπάρχουν στην ενότητα.
                      Στη συνέχεια περιηγούνται τις άλλες ιστοσελίδες και συγκεντρώνουν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα στο φύλλο εργασίας που τους έχει δοθεί και εξάγουν ένα συμπέρασμα. Κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους παρέχεται η βοήθεια του εκπαιδευτικού, όπου και αν χρειάζεται.
                      Τέλος, συνθέτουν ένα κείμενο με τα συμπεράσματά τους  σε λογισμικό επεξεργασίας κειμένου με βάση τους άξονες που τους έχουν ζητηθεί και παρουσιάζουν τα συμπεράσματά τους στην τάξη.


                   Β)  Οι ομάδες με θέμα την Αθήνα επιλέγουν από το ίδιο λογισμικό τη θεματική ενότητα  « Αρχαϊκή Αθήνα- η θεμελίωση των δημοκρατικών θεσμών» μελετούν τις πηγές και εκπονούν τα φύλλα εργασίας που υπάρχουν στην ενότητα.
               Στη συνέχεια περιηγούνται τις υπόλοιπες ιστοσελίδες και καταγράφουν τα ευρήματα τους στο φύλλο εργασίας που τους έχει δοθεί και εξάγουν ένα συμπέρασμα. Ο εκπαιδευτικός επιβλέπει την έρευνά τους και τους καθοδηγεί όπου και αν χρειάζεται.
          Τέλος , συνθέτουν ένα κείμενο σε λογισμικό επεξεργαστή κειμένου με βάση τους άξονες που τους έχουν ζητηθεί και παρουσιάζουν τα συμπεράσματά τους στην τάξη.

Παρθενώνας


Αρχαία Κόρινθος


  •   Φύλλα εργασίας.


Φύλλο εργασίας 1:   Αθήνα
1)       Να συγκεντρώσετε τις πληροφορίες σας που αφορούν την πόλη-κράτος της Αθήνας στον παρακάτω πίνακα.
Γεωγραφική θέση
Οικονομική ανάπτυξη
Πολιτική εξέλιξη
Κοινωνικά χαρακτηριστικά
Πηγή
2) Να  συντάξτε ένα κείμενο στο οποίο θα περιγράφετε την εξέλιξη (οικονομική-πολιτική ) της πόλης –κράτους της Αθήνας κατά την αρχαϊκή περίοδο. Μπορείτε να συγκεντρώστε φωτογραφικό υλικό που να υποστηρίζει την περιγραφή σας και να το παρουσιάσετε, μαζί με το κείμενό σας στους συμμαθητές σας με όποια μορφή εσείς επιθυμείτε.


3)    Απόσπασμα από τα Ελληνικά του Ξενοφώντα, Βιβλίο2. Κεφ.2, 18-21 (σελ.71 σχολ. βιβλίου)

Φανταστείτε ότι αποτελείτε  τα μέλη της αθηναϊκής αποστολής στην κρίσιμη συνεδρίαση που έγινε στην Σπάρτη. Παρουσιάστε στους Σπαρτιάτες και τους υπόλοιπους συμμάχους τους τούς λόγους  για τους οποίους βρίσκεστε εκεί , και αναπτύξτε τα επιχειρήματά σας γιατί η πόλη της Αθήνας δεν πρέπει να καταστραφεί ολοσχερώς. (Μπορείτε να στηριχτείτε και στο υλικό το οποίο αντλήσατε από την παραπάνω έρευνά σας.) 

Φύλλο εργασίας 2    Κόρινθος
1)       Να συγκεντρώσετε τις πληροφορίες σας που αφορούν την πόλη-κράτος της Κορίνθου στον παρακάτω πίνακα.
Γεωγραφική θέση
Οικονομική ανάπτυξη
Πολιτική εξέλιξη
Κοινωνικά χαρακτηριστικά
Πηγή
2) Να  συντάξτε ένα κείμενο στο οποίο θα περιγράφετε την εξέλιξη (οικονομική-πολιτική ) της πόλης –κράτους της Κορίνθου κατά την αρχαϊκή περίοδο. Μπορείτε να συγκεντρώστε φωτογραφικό υλικό που να υποστηρίζει την περιγραφή σας και να το παρουσιάσετε, μαζί με το κείμενό σας στους συμμαθητές σας με όποια μορφή εσείς επιθυμείτε.

3) Απόσπασμα από τα Ελληνικά του Ξενοφώντα, Βιβλίο2. Κεφ.2, 18-21 (σελ.71 σχολ. βιβλίου)

Φανταστείτε ότι αποτελείτε  τα μέλη της κορινθιακής αποστολής στην κρίσιμη συνεδρίαση που έγινε στην Σπάρτη. Παρουσιάστε στους Σπαρτιάτες και τους υπόλοιπους συμμάχους τους τούς λόγους  για τους οποίους βρίσκεστε εκεί , και αναπτύξτε τα επιχειρήματά σας γιατί η πόλη της Αθήνας πρέπει να καταστραφεί ολοσχερώς. (Μπορείτε να στηριχτείτε και στο υλικό το οποίο αντλήσατε από την παραπάνω έρευνά σας.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου