Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

Λέξεις, φράσεις που βοηθούν στο γράψιμο εκθέσεων
Αιτιολόγηση:

εξαιτίας, επειδή, γιατί, διότι, αφού, μια και, μια που, που, ένας ακόμη λόγος, καθώς, αυτό (οφείλεται, ερμηνεύεται, αιτιολογείται), εφόσον, (η αιτία, ο λόγος, η εξήγηση είναι), για αυτό το λόγο, έτσι και άλλα.


Αποτέλεσμα:

γι’ αυτό το λόγο, ως επακόλουθο, κατά συνέπεια, αποτέλεσμα, απόρροια, απότοκο όλων αυτών, και γι’ αυτό, έτσι που, λοιπόν


Αντίθεση – εναντίωση:
αλλά, μα , όμως, και όμως, παρά, μόνο, παρόλο, ωστόσο, εντούτοις, μάλιστα, έπειτα, μολαταύτα, εξάλλου, αντίθετα, σε αντίθεση, απεναντίας, διαφορετικά, ειδάλλως, ειδεμή, από την άλλη πλευρά, ακόμα κι αν, αντίστροφα, ενάντια, δε συμβαίνει όμως το ίδιο, όχι μόνο δεν, μα ούτε, όχι μόνο, παρά


χρονική σχέση:

αρχικά, προηγουμένως, στη συνέχεια, έπειτα, πρώτα, ύστερα, στη συνέχεια, πριν, εν τω μεταξύ, τέλος, όταν, καθώς, όποτε, καθώς, μόλις, αργότερα

ένας όρος, μια προϋπόθεση :

αν, εκτός αν, σε περίπτωση που, με την προϋπόθεση, σε περίπτωση που
Επεξήγηση:
δηλαδή, αυτό σημαίνει, ειδικότερα, με άλλα λόγια, ήτοι, συγκεκριμένα, με όσα είπα προηγουμένως εννοούσα, για να γίνω πιο σαφής, θα σας το παρουσιάσω με άλλο τρόπο

Έμφαση:

το σημαντικότερο από όλα, το κυριότερο, είναι αξιοσημείωτο, αξίζει να σημειωθεί ότι, εκείνο που προέχει, θα έπρεπε να τονιστεί ότι, αξιοπρόσεκτο είναι πως, ιδιαίτερα σημαντικό είναι, πρέπει ακόμα θα σημειωθεί, θα ήθελα να τονίσω το εξής, να επιστήσω την προσοχή σας

Παράδειγμα:
λόγου, χάρη, για παράδειγμα

Σύγκριση – σύζευξη:
ή, είτε, ούτε

Απαρίθμηση επιχειρημάτων:
πρώτο, δεύτερο, καταρχήν, τελικά, το επόμενο θέμα που θα μας απασχολήσει

Διάρθρωση του κειμένου:
το άρθρο, η μελέτη, η εισήγηση χωρίζεται σε μέρη: το πρώτο, το δεύτερο

Συμπέρασμα ανακεφαλαίωση:
για να συνοψίσουμε, να ανακεφαλαιώσουμε, τελειώνοντας, τελικά, συνάγεται το συμπέρασμα, ανακεφαλαιώνοντας, επιλογικά

Γενίκευση:
γενικά, τις περισσότερες φορές, ευρύτερα

Προσθήκη:
ακόμα, έπειτα, πρόσθετα, έπειτα, εκτός από αυτό, επιπλέον


ταξινόμηση – διαίρεση:
αφενός, αφετέρου, από τη μια πλευρά,  από την άλλη
τοπική σχέση:

εδώ, εκεί, έξω, κοντά, μακριά, επάνω, κάτω

αναλογία – ομοιότητα:
όπως, έτσι, σαν, ομοίως, ανάλογη είναι η περίπτωση, κάτι ανάλογο συμβαίνει και με…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου